Chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

♦ Mục đích và phạm vi thu nhâp thông tin.

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu nhập chỉ dùng để liên lạc, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

♦ Phạm vi sử dụng thông tin.

Chỉ dùng cho nội bộ Công Ty Dũng Thành gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

♦ Thời gian lưu giữ thông tin.

Một năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

♦ Địa chỉ đơn vị thu nhập và quản lý thông tin cá nhân.

Văn phòng Công Ty Dũng Thành địa chỉ: 40/36 Lữ Gia , C/x Lữ Gia , P15 , Quận 11 ,  TP. Hồ Chí Minh.

♦ Phương tiện và công cụ dể người dùng tiếp cận và chỉnh sữa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi mail về info@zaracos.com.vn để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

♦ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Công Ty Dũng Thành chăm sóc khách hàng.

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

pro10
new new
XE ĐẨY CHO BÉ ZARACOS NANO RS - RED

Quản trị Sản phẩm

3,985,000 VNĐ

pro10
new new
XE ĐẨY CHO BÉ ZARACOS VENZA 9586 - ORANGE

Xe đẩy cho bé

3,285,000 VNĐ